Dermatoscopia camfic

 Curs dermatoscopia casos 1  Casos dermatoscopia setmana 1   Es planteja l'espai com a formació continuada en dermatoscopia: Consta de dotze sessions per a treballar diferents aspectes importants en la dermatoscopia,  es donaran aproximadament 5 casos en dermatoscopia, es poden anar comentant les imatges al Foro profesional...